Drijfveren en MDI

  • Ons gedrag en dan zowel ons natuurlijke gedrag als het gedrag dat we in reactie op onze omgeving vertonen (ook wel gemaskeerd gedrag genoemd);
  • onze, in eerste instantie vaak verborgen, drijfveren (omvat onze waarden, interesses, vormt de bril waardoor wij naar de wereld kijken);
  • onze natuurlijke begaafdheden en bewezen, of latent aanwezige, vaardigheden of talenten.

MDI is een HR assessment tool, waarmee op een prettige wijze in sneltrein vaart het gedrag, de drijfveren en de (verborgen) talenten van mensen met een minimum aan kosten in kaart gebracht kunnen worden.

...terug | lees verder...